herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
Plan miejscowy obszaru Kanału Żerańskiego na odcinku od ul. Zdziarskiej do północnej granicy miasta
Opublikowano: 23.12.2016
grafika

Zapraszamy na spotkanie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z udziałem Zarządu Dzielnicy i przedstawicieli Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, zorganizowane na wniosek radnej dzielnicy Białołęka Agnieszki Borowskiej. Odbędzie się ono w dniu 4 stycznia 2017 r. w godz. 17.00-20.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kanału Żerańskiego na odcinku od ul. Zdziarskiej do północnej granicy miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do 29 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku. Uwagi do ustaleń w projekcie planu należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2017 r.

Więcej informacji: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_Kanalu_Zeranskiego_wylozenie.htm

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...

Wjazd na parking urzędu po pobraniu biletu. Opłata: 3 h bezpłatnie, później 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Więcej w regulaminie.

Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
17624435
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg