logo.png
                 
pl
pl
 
Szkoły na Białołęce po wprowadzeniu reformy oświatowej, informacje o spotkaniach i dniach otwartych
Opublikowano: 06.03.2017

Od 1 września 2017 roku system szkolny w Polsce ulega zmianie. Cztery samodzielne gimnazja na terenie  Białołęki: Gimnazjum nr 121, ul. Płużnicka 4, Gimnazjum nr 123, ul. Strumykowa 21, Gimnazjum nr 124, ul. Przytulna 3, Gimnazjum nr 164, ul. Ostródzka 175 będą stopniowo przekształcane w szkoły podstawowe. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi pracy szkół w nowym roku szkolnym na terenie naszej dzielnicy odbędą się trzy spotkania informacyjne, któych inicjatorem jest jest Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Białołęka - Elżbieta Świtalska. Wezmą w nich udział przedstawiciele Zarządu i Rady Dzielnicy Białołęka oraz Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy. Spotkania odbędą się według następującego harmonogramu:

2 marca, SP 356 przy ul. Głębockiej, godz. 18:00, zapraszamy rodziców uczniów SP nr 356, 112, 231. W spotkaniu będzie uczestniczył dyrektor Gimnazjum nr 164

9 marca, SP 257 przy ul. Podróżniczej, godz. 18:00, zapraszamy rodziców uczniów SP nr 257, 110 i 118. W  spotkaniu będą uczestniczyli dyrektorzy Gimnazjów nr 121, 124

16 marca SP 342 przy ul. Strumykowej, godz. 18:00, zapraszamy rodziców uczniów SP 342,154, 344. W spotkaniu będą uczestniczyli dyrektorzy Gimnazjów nr 123, 124. 

Poniżej informacja o zmianach jakie mają zostać wprowadzone:

 • Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Kobiałka 49. Prowadzi klasy z językiem angielskim, hiszpańskim i niemieckim. Planowane jest utworzenie klasy VII dwujęzycznej z językiem angielskim i wprowadzenie języka rosyjskiego. Szkoła ma oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
 • Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Bohaterów 41. W szkole językiem obcym jest język angielski. Szkoła ma oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
 • Szkoła Podstawowa nr 112, ul. Zaułek 34, Szkoła Filialna Ostródzka 144. Prowadzi oddziały integracyjne i oddziały z językiem angielskim. Planowane jest nauczanie języków francuskiego i hiszpańskiego oraz utworzenie klasy VII dwujęzycznej z językiem angielskim. Szkoła ma oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
 • Szkoła podstawowa nr 118, ul. Leszczynowa 5 i Myśliborska 25. Językiem obcym jest język angielski. Od września nie planowane jest pozostawienie klas VII. Szkoła ma oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
 • Szkoła Podstawowa nr 154, ul. Leśnej Polanki 63/65, ul. Sprawna 35 A, ul. Aluzyjna 22 oraz Szkoła Filialna ul. Sprawna 28. Prowadzi oddziały integracyjne. Językiem obcym jest angielski. Od września planowane jest utworzenie oddziałów z językiem hiszpańskim. Szkoła ma oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
 • Szkoła podstawowa nr 231, ul. Juranda ze Spychowa 10. Językiem obcym jest język angielski. Od września nie jest planowane pozostawienie klas VII. Szkoła nie posiada również oddziałów przedszkolnych dla dzieci 6-letnich.
 • Szkoła Podstawowa nr 257, ul. Podróżnicza 11. Językiem obcym jest angielski. Szkoła posiada oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
 • Szkoła Podstawowa nr 314, ul. Porajów 3. Językiem obcym jest angielski. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne oraz oddziały sportowe z dyscypliną piłka siatkowa. Szkoła posiada oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
 • Szkoła Podstawowa nr 342, ul. Strumykowa 21A, Szkoła Filialna ul. Topolowa 15. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne i oddziały sportowe z dyscypliną zapasy. Językiem obcym jest angielski. Planowane jest nauczanie języków: francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Szkoła posiada oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
 • Szkoła Podstawowa nr 344, ul. Erazma z Zakroczymia 15. Prowadzi oddziały integracyjne i oddziały sportowe z dyscypliną pływanie. Językami obcymi są: angielski i niemiecki. Szkoła posiada oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
 • Szkoła Podstawowa nr 355, ul. Ceramiczna 11. Powadzi oddziały integracyjne. Językami obcymi są: angielski i niemiecki. Planowane jest wprowadzenie nauczania języków hiszpańskiego i rosyjskiego. Szkoła posiada oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
 • Szkoła Podstawowa nr 356, ul. Głębocka 66. Prowadzi oddziały integracyjne. Językiem obcym jest angielski. Planowane jest również nauczanie języka niemieckiego. Szkoła posiada oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
 • Szkoła Podstawowa nr 365, ul. Płużnicka 4 (z przekształcenia Gimnazjum nr 121). Językami obcymi są: angielski, hiszpański i niemiecki. Szkoła ma oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim. Planowane jest utworzenie oddziałów dwujęzycznych na poziomie klasy VII (chętni uczniowie z dotychczasowych szkół podstawowych po teście kompetencji językowych). W szkole powstaną oddziały ogólnodostępne (chętni uczniowie z dotychczasowych szkół podstawowych oraz wszystkich uczniów klas VII Szkoły Podstawowej nr 118). Planowane jest utworzenie klasy sportowej z dyscypliną koszykówka. Nie planuje się utworzenia oddziałów przedszkolnych.
 • Szkoła Podstawowa nr 366, ul. Strumykowa 21 (z przekształcenia Gimnazjum nr 123). Językami obcymi są: angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. Szkoła ma oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim. Planowane jest utworzenie oddziałów dwujęzycznych na poziomie klasy VII (chętni uczniowie z dotychczasowych szkół podstawowych po teście kompetencji językowych). Jednocześnie w szkole powstaną oddziały ogólnodostępne na poziomie klas VII i klas IV (chętni uczniowie z dotychczasowych szkół podstawowych). Nie planuje się utworzenia oddziałów przedszkolnych.
 • Szkoła Podstawowa nr 367, ul. Przytulna 3 (z przekształcenia Gimnazjum nr 124). Językami obcymi są angielski i niemiecki. Szkoła ma oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim. Planuje się utworzenie oddziałów dwujęzycznych na poziomie klasy VII (chętni uczniowie z dotychczasowych szkół podstawowych po teście kompetencji językowych). W szkole powstaną również oddziały ogólnodostępne na poziomie klas VII (chętni uczniowie z dotychczasowych szkół podstawowych). W szkole nie planuje się utworzenia oddziałów przedszkolnych.
 • Szkoła Podstawowa nr 368, ul. Ostródzka 175 i ul. Hemara 15 (z przekształcenia Gimnazjum nr 164). Językami obcymi są: angielski, hiszpański, niemiecki, francuski i rosyjski. Szkoła ma oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim. Planuje się utworzenie oddziałów dwujęzycznych na poziomie klasy VII (chętni uczniowie z dotychczasowych szkół podstawowych po teście kompetencji językowych). Jednocześnie w szkole powstaną oddziały ogólnodostępne (chętni uczniowie z dotychczasowych szkół podstawowych oraz wszystkich uczniów klas VII Szkoły Podstawowej nr 231). W szkole planuje się utworzenie klasy sportowej z dyscypliną piłka nożna i lekkoatletyka. W szkole nie planuje się utworzenia oddziałów przedszkolnych.

Pozostałe informacje na temat ww. placówek znajdą Państwo na stronie: www.bialoleka.waw.pl, zakładka „Dla mieszkańców”, „Szkoły, przedszkola, żłobki i inne”.

Rekrutacja do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie się odbywała z wykorzystaniem systemu informatycznego od dnia 29 marca. Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie www.edukacja.warszawa.pl.

Załączamy także tabelę z przypisanymi punktami adresowymi do konkretnych placówek. Uwaga - ten dokument to projekt opracowany przez Urząd Dzielnicy Białołęka, który wymaga zatwierdzenia przez Radę m.st. Warszawy.

Uwaga: Oddziały przedszkolne nie podlegają rejonizacji.

Wydział Oświaty i Wychowania informuje, że szkoły podstawowe organizują spotkania dla rodziców swoich przyszłych uczniów w formie zebrań lub tzw. „dnia otwartego” (często w formie pikniku). Poniżej szczegółowy harmonogram. Zapraszamy do udziału. 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Spotkania z rodzicami przyszłych uczniów

Dzień otwarty szkoły

SP nr 110

 

      

24 kwietnia 2017 (poniedziałek)godz.17.00

kl. “0” I kl.” I”

SP nr 112

20 marca  2017 (poniedziałek) godz. 18.00 - Klasy „0” i kl. „I”(filia SP ul. Ostródzka 144)

 

SP nr 118

15 marca 2015 (środa) godz. 18.00

 

SP nr 231

23 marca 2017 (czwartek) godz. 18.00-kl. „I”

10 czerwca 2017 (sobota), godz. 10.00

SP nr 257

 

 

10 czerwca 2017 (sobota), godz. 11.00 – 14.00

Kl. „0” i kl. „I”

SP nr  314

27 marca  2017 (poniedziałek) godz. 17.30 - Klasy „0”, godz. 18.30 – klasy I

8 kwietnia 2017 (sobota),godz. 10.00 – 12.00

SP nr 342

 

02.05.2017 (wtorek), godz. 10.00-14.00

SP nr 355

25 marca 2017(sobota)

 

SP nr  31

 

24 kwietnia 2017 godz.18.00

SP nr  356

23 marca 2017 (czwartek) godz. 17.30

 

 

GIMNAZJUM

Spotkania z rodzicami przyszłych uczniów

Dzień otwarty szkoły

Gimnazjum nr 121

(SP nr 365)

 13 marca 2017 godz. 18.00

Kl. „I” i kl. „VII”

      

 

Gimnazjum nr 123

(SP nr 366)

30 marca 2017 godz. 18.00

Kl. „I”

 

Gimnazjum nr 124

(SP nr 367)

14 marca 2017 godz. 18.00

 

Gimnazjum nr 164

(SP nr 368)

9 marca 2017 godz. 18.00

 

Zespół Szkół nr 106

(CV L.O.)

 

3 kwietnia 2017(poniedziałek) godz. 18.00

 

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon, czw: 08:00 - 19:00
Wt, śr, pt: 08:00 - 16:00
Dyżur stanowisk obsługi mieszkańców:
Pon: 16:00 - 18:00
Dyżur działalności gospodarczej:
Pon: 16:00 - 18:00
(ul. Marywilska 44, I piętro)
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia:
Pon- Czw: 08:00 - 16:00
(ul. Milenijna 2a)
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
11716701
logo_BP_baner_lewy.jpg
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg