logo.png
                 
pl
pl
 
Nabór na stanowisko Koordynatora Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka
Opublikowano: 16.07.2019

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • współpraca z Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Dzielnicy w zakresie organizacji sesji, Przewodniczącym Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  Doradca ds. Młodzieży w Dzielnicy
 • stworzenie bazy kontaktowej do opiekunów szkolnych samorządów uczniowskich i współpraca z powyższymi
 • przekazywanie szkołom i rodzicom radnych informacji na temat planowanych terminów i organizacji sesji oraz spotkań Młodzieżowej Rady Dzielnicy,
 • monitorowanie wykonywania zadań przez członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy, do których wykonania zobowiązali się w ramach pełnionych funkcji,
 • udział w posiedzeniach Młodzieżowej Rady Dzielnicy i pełnienie funkcji doradczo-koordynacyjnej,
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań z prac Młodzieżowej Rady Dzielnicy oraz czynności wykonanych przez Zleceniobiorcę i przekazywanie ich do Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy dla  Dzielnicy Białołęka,
 • wspieranie działań Młodzieżowej Rady Dzielnicy w realizacji projektów na rzecz Dzielnicy Białołęka, w tym debat, jubileuszy, akcji charytatywnych oraz innych inicjatyw,
 • zbieranie i przekazywanie członkom Młodzieżowej Rady Dzielnicy aktualnych informacji dotyczących ważnych wydarzeń odnoszących się do Dzielnicy Białołęka, jak i m.st. Warszawy, współpraca z Centrum Komunikacji Społecznej w zakresie, w zakresie działań skierowanych do młodzieży
 • przekazywanie informacji z zakresu działania Młodzieżowej Rady Dzielnicy w celu aktualizowania zakładki dotyczącej Młodzieżowej Rady Dzielnicy na stronie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
 • organizacja wyborów do Młodzieżowej Rady Dzielnicy, zgodnie z zapisami Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVII/102/2017 Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 18 października 2017 roku, a w szczególności przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka
 • przekazywanie Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz Wydziałowi Obsługi Rady Dzielnicy dla Dzielnicy Białołęka protokołów z przeprowadzonych wyborów do Młodzieżowej Rady Dzielnicy,
 • przekazywanie Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz Wydziałowi Obsługi Rady Dzielnicy dla Dzielnicy Białołęka wszelkich informacji dotyczących organizacji Młodzieżowej Rady Dzielnicy, a w szczególności informacji o wyborze:
  • Prezydium Rady,
  • Komisji tematycznych,
  • grup roboczych,
 • przygotowanie wraz z członkami Młodzieżowej Rady Dzielnicy prezentacji Młodzieżowej Rady Dzielnicy na sesję Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,
 • czuwanie nad zgodnością działalności Młodzieżowej Rady Dzielnicy z Uchwałą XLVII/102/2017  z dnia  18 października 2017 r.

2. Miejsce wykonywania pracy: Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy

3. Rodzaj stosunku pracy: umowa zlecenie do końca 2019 r.

4. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i z młodzieżą,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych minimum I stopnia,

6. Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń:  31.07.2019 r. na adres 

Rozmowa rekrutacyjna odbędzie się we wskazanym terminie pomiędzy  01.08.2019 a 31.08.2019 r.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00
Dyżur stanowisk obsługi mieszkańców:
Pon: 16:00 - 18:00
Dyżur działalności gospodarczej:
Pon: 16:00 - 18:00
(ul. Marywilska 44, I piętro)
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia:
Pon- Czw: 08:00 - 16:00
(ul. Milenijna 2a)
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
14301895
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg