herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
Dofinansowanie prac przy zabytkach
Opublikowano: 24.09.2019

Rada m.st. Warszawa podjęła uchwałę dotyczącą przyznawania dotacji lub refundowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych prowadzonych przy warszawskim zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, finansujące prowadzenie prac budowlanych i posiadające tytuł prawny do zabytku, który wynika z: prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku jest pomocą de minimis (w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis).

Dotacja zostanie przydzielona na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone w roku następującym po złożeniu wniosku i może ona obejmować następujący zakres:

 1. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 2. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 3. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 4. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 5. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 6. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 7. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 8. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 9. uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 10. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 11. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytkach;
 12. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Z kolei dla prac prowadzonych w roku poprzedzającym złożenie wniosku może być przyznana refundacja.

Aby otrzymać dofinansowanie konieczne jest złożenie wniosku osobnego dla prac planowanych i dla refundacji, w następujących terminach:

 1. dla prac planowanych - w okresie od 1 do 31 października roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;
 2. dla refundacji - w okresie od 1 do 30 kwietnia roku, w którym dotacja ma być udzielona.

Wnioski o udzielenie dotacji na prace planowane w 2020 roku mogą być składane w terminie od 1 października 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...

Wjazd na parking urzędu po pobraniu biletu. Opłata: 3 h bezpłatnie, później 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Więcej w regulaminie.

Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
17528186
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
GASTRO PNG.png
SPIERAMY PNG-1.jpg
koronawirus działania warszawy.png
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg