Stan na godzinę: 8:00

L.p. Grupy spraw Aktualnie obsługiwany numer Liczba osób w kolejce
1 I-INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
0
1
2 L-SPRAWY LOKALOWE
0
0
3 P-PODATKI,OPŁATY LOKALNE
0
0
4 W-KARTY: WARSZAWIAKA, DUŻEJ RODZINY
2
0
5 J-PRAWA JAZDY
0
2
6 M-MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE
0
7
7 S-OŚWIATA,KULTURA,SPRAWY SPOŁ.
1
0
8 A-ARCHITEKTURA, URBANISTYKA
0
0
9 G-GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI
0
0
10 o-GOSPODARKA ODPADAMI KOM.
1
0
11 R-REJESTRACJA POJAZDÓW
0
15
12 Y:ZMIANY W DOWODACH REJ.
0
0
13 X-ODBIÓR STAŁEGO DOW.REJ.
0
7
14 Z: PUNKT PODAWCZY, 500+
0
0
15 K-KASY
1
0