herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
Przedszkole nr 226 z Oddziałami Integracyjnymi "Małego Europejczyka"
Adres:
Strumykowa 17
Miasto:
03-138 Warszawa
Tel:
22 676 51 95
Fax:
22 676 51 95

dyrektor: Ewa Kulikowska

Przedszkole dobrego startu w szkole
Przedszkole Nr 226 położone przy ulicy Strumyko-wej 17 to najnowocześniejszy obiekt tego typu w Dzielnicy Białołęka. Już pierwsze spojrzenie na bryłę nowego budynku daje świadectwo jego funkcjonalności i estetyki. Rzuca się w oczy śmiała kolorystyka, która dobrze kojarzy się dzieciom z ich miejscem nauki i odpoczynku. Bardzo istotne dla zadań obiektu jest jego rozplanowanie w jednej, parterowej kondygnacji, co zapewnia bezpieczeństwo, zwłaszcza tych najmłodszych. Szczególne wrażenie wywiera wnętrze przedszkola: każda sala wyróżnia się specyficzną tylko dla niej kolorystyką.

Budynek zlokalizowany jest na bardzo obszernym terenie o powierzchni ponad 1 hektara, usytuowanym w Osiedlu Nowodwory. Sam teren znakomicie wyposażono w przyrządy do ćwiczeń i zabaw. Ich wyraziste barwy z daleka już witają dzieci przychodzące do placówki. Głównym kryterium doboru sprzętu ogrodowego było bezpieczeństwo.

Do Przedszkola Nr 226 uczęszcza prawie 240 dzieci w 9 grupach wiekowych od 3 do 5 lat. Opiekę nad nimi sprawują 23 nauczycielki z przygotowaniem pedagogicznym i dużym doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi. Zatrudniony jest także psycholog, logopeda i terapeuta integracji sensorycznej.

Placówka stwarza szerokie możliwości pracy edukacyjnej z małymi dziećmi, również dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przedszkole Nr 226 to obiekt nie tylko najnowszy, ale i najnowocześniejszy, dostosowany również do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. Funkcjonują w nim oddziały integracyjne, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne. W roku szkolnym 2004/05 przedszkole zostało dodatkowo wyposażone w gabinet integracji sensorycznej.

"Przedszkole dobrego startu w szkole" to nasz kierunek działania wyznaczający metody codziennej pracy. Naszym celem jest łączenie i rzeczywista integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Stworzenie każdemu dziecku możliwości osiągnięcia sukcesu bez względu na ograniczenia i etap rozwoju. Przygotowanie do podjęcia nauki w szkole rozpoczynamy już od najmłodszej grupy wiekowej i realizujemy systematycznie i kompleksowo, uwzględniając indywidualne możliwości i predyspozycje dzieci.

Celem naszym jest jak najlepsze przygotowanie wszystkich dzieci do następnego ważnego etapu w ich życiu, jakim jest obowiązek szkolny i realizowanie go w sposób bezstresowy i swobodny. Osiągnięcie tak postawionego celu "wejścia na ścieżkę sukcesu szkolnego" wymaga właściwego przygotowania każdego dziecka tak pod kątem poznawczym, emocjonalno-społecznym jak i eliminowania ewentualnych dysharmonii rozwojowych i ograniczeń, zwłaszcza w stosunku do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W związku z tym w bieżącej pracy stosowane są najnowsze osiągnięcia metodyczne pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, takie jak: zajęcia ruchowe według metody Weroniki Sherborne, edukacja matematyczna według programu prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej, metoda dobrego startu prof. Marty Bogdanowicz, pedagogika zabawy, baśnioterapia, elementy muzykoterapii, terapia integracji sensorycznej, różne formy relaksacji oraz metody inspirujące do twórczości zgodnie z Koncepcją funkcjonowania placówki dotyczącą rozwijania twórczej, otwartej osobowości dziecka.

Ponadto w bieżącym roku szkolnym realizujemy temat "Eksperymenty i zabawy twórcze w przedszkolu". Jest to nawiązanie do naszego kierunku działania wynikającego z Koncepcji funkcjonowania placówki i naszych starań zmierzających w celu przygotowania dzieci do bezstresowego przekroczenia progu szkoły. Poprzez stosowanie w codziennej pracy z dziećmi eksperymentów i doświadczeń planujemy wdrażać dzieci do wątpienia, zastanawiania się, sprawdzania i samodzielnego poszukiwania rozwiązań, gdyż naszym zdaniem przyzwyczajenie do zadawania pytań i poszukiwanie odpowiedzi jest motorem rozwoju cywilizacji.

Jednocześnie nadal zamierzamy intensywnie pracować z dziećmi nad pogłębianiem wiadomości o Europie. Nasze działania planujemy uwieńczyć nadaniem naszej placówce imienia Małego Europejczyka. W codziennej pracy zastosujemy sprawdzone już metody poprzez zabawę zbliżające nas do Europy. Wzorem roku poprzedniego społeczność przedszkola przygotuje w maju Piknik Rodziny Europejskiej.

Dodatkowym atutem naszej placówki są komputery, z oprogramowaniem dostoso-wanym dla dzieci w wieku przedszkolnym, ofiarowane przez firmę IBM. Nasza placówka przystąpiła do programu nauczania Kid Smart, który pomaga dzieciom w przełamywaniu bariery w komunikacji ze światem komputerowym. Program ten udostępnia dzieciom kolejne medium pomocne w przyswajaniu umiejętności i kompetencji przydatnych w celu lepszego przygotowania do rozpoczęcia nauki w szkole.

Program ten umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin o niskich dochodach oraz dzieci z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi i niepełnosprawnościami. Dzięki programowi Kid Smart otwierają się przed naszymi dziećmi wspaniałe szanse ulepszania procesów edukacyjnych oraz usunięcie bariery w komunikacji ze światem komputerowym.

Placówka oferuje także zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania i predyspozycje dzieci:

  • Umuzykalnienie,
  • Nauka języka angielskiego,
  • Zajęcia plastyczne,
  • Zajęcia teatralne,
  • Kursy tańca towarzyskiego,
  • Nauka gry na instrumentach klawiszowych,
  • Gimnastyka korekcyjna,
  • Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona,
  • Religia.


Wszystkie dzieci mają możliwość prezentowania nabytych umiejętności w organizowanych przez Białołęcki Ośrodek Kultury czy Białołęcki Ośrodek Sportu konkursach i olimpiadach, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia za swe osiągnięcia artystyczne i sportowe.

Placówka podejmuje wszelkie działania zmierzające do integracji rodziny, przedszkola i środowiska. Służą temu częste spotkania rodziców z dziećmi i pedagogami na terenie placówki, podczas których rodzice poznają codzienne metody pracy wychowawczej i dydak-tycznej, uczestnicząc razem z dziećmi w zajęciach. Organizowane są również spotkania okolicznościowe w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Najbardziej efektowne są uroczystości organizowane w okresie wiosenno-letnim w ogrodzie przedszkolnym.

Przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku, gdyż dominuje w nim troska o dobro dziecka i atmosfera swobodnej, twórczej zabawy oraz ścisła współpraca z rodziną - zgodnie ze współczesną koncepcją wychowania i nauczania.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
21173905
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
gastro 142-42 (1).jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg