Aktualności

Urząd Skarbowy bliżej mieszkańców Białołęki
2 lutego 2009
Od 2 lutego zapraszamy do korzystania z usług punktu Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek na terenie Białołęki. Stanowisko kancelaryjno-informacyjne zlokalizowane zostało w Warszawie przy ul. Porajów 14 (nowy blok komunalny).

Stanowisko obsługuje podatników w zakresie:

  • udzielania informacji o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie,
  • przyjmowania deklaracji PIT, CIT i VAT, zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych NIP oraz rejestracyjnych VAT,
  • przyjmowania podań i wniosków o wydanie zaświadczeń oraz oświadczeń o wyborze formy opodatkowania,
  • wydawania druków i formularzy, zaświadczeń o dochodach, zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości, potwierdzeń nadania NIP oraz duplikatów NIP.
Godziny otwarcia: poniedziałek 8.00-18.00, wtorek - piątek 8.00-16.00.
tel. 022 618-45-83

Punkt powstał dzięki staraniom dzielnicy, która użyczyła urzędowi skarbowemu lokalu w nowym bloku komunalnym.

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

WAŻNE: