Kontakt

Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
tel.: 22 676 76 70, 22 676 66 03
faks: 22 676 60 90
e-mail:


Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko)
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, telefon)
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Kalendarz zapowiedzi
27 listopada 2014 godz. 17:00
Andrzejki
28 listopada 2014 godz. 19:00
„Po Burzy” - Chór Eksperymentalny Gre Badanie
29 listopada 2014 godz. 11:00
Rękodzieło dla dorosłych
29 listopada 2014 godz. 12:30
Projekcja filmu „Pan Peabody i Sherman”
30 listopada 2014 godz. 12:30
„Niełatwa zagadka z udziałem coraz większych bohaterów” - Białołęcka scena dla dzieci, Poznajemy bajki świata
30 listopada 2014 godz. 19:00
Cecyliada
WAŻNE: