Kontakt

Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
tel.: 22 676 76 70, 22 676 66 03
faks: 22 676 60 90
e-mail:


Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko)
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, telefon)
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Kalendarz zapowiedzi
20 września 2014
V Białołęcki Turniej Koszykówki Chłopców
21 września 2014 godz. 11:00
Białołęka na rowery (II edycja) - Leśne bezdroża
21 września 2014 godz. 12:30
Uroczystości patriotyczne związane z obchodami 70. Rocznicy Powstania Warszawskiego i śmierci Żołnierzy AK „Obroża”
21 września 2014 godz. 19:00
Awantura Warszawska
22 września 2014 godz. 20:00
Jubileusz 10-lecia Kompanii Teatralnej Mamro „Epopeja”
24 września 2014 godz. 15:00
Koncert „Barwy jesieni”