Aktualności

Białołecki Dzień Wolontariusza
15 stycznia 2004

Uroczyste obchody "Białołęckiego Dnia Wolontariusza" odbyły się 12 grudnia 2003 w Ratuszu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197. Impreza została zorganizowana przez Klub Wolontariusza działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Warszawa Białołęka. Honorowy patronat nad imprezą objął Przewodniczący Rady Dzielnicy Pan Dariusz Ostrowski.

W uroczystości wzięło udział około 250 osób, które z dobroci własnych serc bezinteresownie pomagają innym. Pochodzą z różnych środowisk - szkoły podstawowe, gimnazja, liceum, są wolontariuszami z Klubu Wolontariusza lub należą do organizacji pozarządowych i kościelnych z terenu całej Białołęki.

Honorowymi gośćmi imprezy byli przedstawiciele władz Dzielnicy i Miasta Stołecznego Warszawy oraz instytucji pozarządowych związanych z wolontariatem, w tym m.in: Pan Paweł Wypych - Dyrektor Biura Polityki Społecznej m.st. Warszawy, Pani Liliana Zientecka - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka, Pani Joanna Fabisiak - Przewodnicząca Fundacji "Świat Na Tak", Ks. Tomasz Rybka Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Samarytanin, Pani Izabela Kubiak z Centrum Wolontariatu, Pani Katarzyna Kozłowska z Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych, radni z terenu Dzielnicy Białołęka, dyrektorzy i pedagodzy z białołęckich szkół oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Krasnal".

Uroczystość rozpoczęła Pani Elżbieta Rębelska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, która powiedziała kilka słów o idei wolontariatu i wolontariacie w Ośrodku Pomocy Społecznej. Następnie głos zabrali:

  • Przewodniczący Rady Dzielnicy Pan Dariusz Ostrowski, który podziękował wszystkim obecnym za przybycie oraz za pracę na rzecz mieszkańców Dzielnicy;
  • Pan Paweł Wypych - Dyrektor Biura Polityki Społecznej m. st. Warszawy, który w imieniu władz miasta i Pana Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego podziękował wszystkim wolontariuszom za bezinteresowną pomoc ludziom potrzebującym, złożył im życzenia z okazji ich Święta,
  • Pani Liliana Zientecka - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka,
  • Pani Joanna Fabisiak Przewodnicząca Komisji Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Patalogiom i równocześnie Prezes Fundacji "Świat na Tak" oraz Izabela Kubiak z Centrum Wolontariatu.

Po wystąpieniach honorowych gości nastąpił przerywnik muzyczny - występ wokalistki z Białołęckiego Studium Piosenki. W dalszej części uroczystości Pan Paweł Wypych i Pani Izabela Kubiak wręczyli "Honorowe odznaki wolontariusza". Odznaki otrzymały osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w działalność wolontarystyczną na terenie Dzielnicy, bądź swoimi działaniami przyczyniły się do rozwoju idei wolontariatu na terenie Białołęki. Zarząd Dzielnicy Białołęka wręczył również okolicznościowe dyplomy liderom wolontariatu.

Kolejnym punktem uroczystości był opis działań wolontariuszy z poszczególnych szkół, organizacji pozarządowych i kościelnych. Po prezentacji odbył się program artystyczny z kolędami przygotowany przez chór działający przy Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta.

Ostatnim punktem obchodów Białołęckiego Dnia Wolontariusza było przemówienie Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Elżbiety Rębelskiej, która podziękowała gościom za przybycie, złożyła wszystkim życzenia świąteczno - noworoczne oraz zaprosiła na przygotowany przez organizatorów poczęstunek. Całość uroczystości prowadził Pan Tomasz Służewski - Dyrektor Białołęckiego Ośrodka Kultury.

WAŻNE: