herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
— wybierz sesję —
XXXVI sesja Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Kadencja: Kadencja IV, Rok: 2017, Miesiąc: Styczeń, Data sesji: 2017-01-30

     Sesja on-line (wymaga wtyczki Silverlight)

        Sesja on-line (wymaga Windows Media Player, VLC, etc.)

Porządek obrad 

XXXVI sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

w dniu 30 stycznia 2017 roku, godz. 19.00

1. Otwarcie obrad

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 12 września 2016 roku

4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 22 września 2016 roku

5. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 12 października 2016 roku

6. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 9 listopada 2016 roku

7. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w dniu 17 listopada 2016 roku

8. Projekt stanowiska Rady Dzielnicy Białołeka m.st. Warszawy w sprawie konieczności utworzenia w Dzielnicy Białołęka nowej, publicznej szkoły średniej - druk nr 178

9. Informacja Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie doniesienia Firmy EL-TEL o popełnieniu przestępstwa przez pana Jacka Poddębniaka

10. Wysłuchanie informacji zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat planowanej, nowej rejonizacji szkół podstawowych, która obowiązywałaby od roku szkolnego 2017/2018, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych do oddania placówek oświatowych

11. Informacja Zarządu w sprawie wniosku dotyczącego możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych poprzez wypłatę diety osobie nieuprawnionej

12. Sprawy różne

13. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac budowalnych, wraz z porównaniem z pierwotnym harmonogramem prac, przy inwestycji: budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej oraz przedstawienie terminu oddania placówki do użytku

14. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac budowlanych, wraz z porównaniem z pierwotnym harmonogramem prac, przy inwestycji: budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego oraz przedstawienie terminu oddania placówki do użytku 

15. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac budowlanych, wraz z porównaniem z pierwotnym harmonogramem prac, przy inwestycji: budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej oraz przedstawienie terminu oddania placówki do użytku

16. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac budowlanych, wraz z porównaniem z pierwotnym harmonogramem prac, przy inwestycji: budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej oraz przedstawienie terminu oddania placówki do użytku

17. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac budowlanych, wraz z porównaniem z pierwotnym harmonogramem prac, przy inwestycji: budowa 12 oddziałowego przedszkola przy ul. Myśliborskiej oraz przedstawienie terminu oddania placówki do użytku

18. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac budowalnych, wraz z porównaniem z pierwotnym harmonogramem prac, przy inwestycji: budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej oraz przedsatwienie terminu oddania placówki do użytku

19. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac budowalnych, wraz z porównaniem z pierwotnym harmonogramem prac, przy iwestycji: budowa przedszkola przy ul. Głębockiej oraz przedstawienie terminu oddania placówki do użytku

20. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac budowealnych, wraz z porównaniem z pierwotnym harmonogramem prac, przy inwestycji: rozbudowa przedszkola przy ul. Hemara oraz przedstawienie terminu oddania placówki do użytku

21. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac budowlanych, wraz z porównaniem z pierwotnym harmonogramem prac, przy inwestycji: budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka oraz przedstawienie terminu oddania placówki do użytku

22. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac budowlanych, wraz z porównaniem z pierwotnym harmonogramem prac, przy inwestycji: budowa żlobka przy ul. Odkrytej oraz przedstawienie terminu oddania placówki do użytku

23. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac budowlanych, wraz z porównaniem z pierwotnym harmonogramem prac, przy inwestycji: budowa żłobka przy ul. Truskawkowej oraz przedstawienie terminu oddania placówki do użytku

24. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac budowlanych, wraz z porównaniem z pierwotnym harmonogramem prac, przy inwestycji: budowa żłobka przy ul. Krzyzówki oraz przedstawienie terminu oddania placówki do użytku

25. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac inwestycyjnych związanych z planowaną budową przychodni ze szpitalem jednodniowym na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

26. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zasadności modernizacji ulicy tzw. "małej Modlińskiej" i jej kolizji z trasą tramwaju: Żerań - Tarchomin

27. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (dot. Skweru Teherańskiego) - druk nr 179

28. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie odwołania pana Zbigniewa Madziara z funkcji Przewodniczącego Komisji Statutowej i Porządku Publicznego - druk nr 180

29. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie usunięcia ze składu Komisji Planu i Budżetu pana Waldemara Roszaka oraz pani Ilony Łąckiej - druk nr 181

30. Wnioski

31. Interpelacje i zapytania radnych

32. Zakończenie obrad

 

 Porządek obrad

DOKOŃCZENIA XXXVI Sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

w dniu 2 lutego 2017 roku, godz. 17.30


13. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac budowlanych, wraz z porównaniem z pierwotnym harmonogramem prac, przy inwestycji: budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej oraz przedstawienie terminu oddania placówki do użytku

14. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac budowlanych, wraz z porównaniem z pierwotnym harmonogramem prac, przy inwestycji: budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego oraz przedstawienie terminu oddania placowki do użytku

15. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac budowlanych, wraz z porównaniem z pierwotnym harmonogramem prac, przy inwestycji: budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej oraz przedstawienie terminu oddania placówki do użytku

16. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac budowlanych, wraz z porównaniem z pierwotnym harmonogramem prac, przy inwestycji: budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej oraz przedstawienie terminu oddania placówki do użytku

17. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac budowlanych, wraz z porównaniem z pierwotnym harmonogramem prac, przy inwestycji: budowa 12 oddzałowego przedszkola przy ul. Myśliborskiej oraz przedstawienie terminu oddania placówki do użytku

18. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac budowlanych, wraz z porównaniem z pierwotnym harmonogramem prac, przy inwestycji: budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej oraz przedstawienie terminu oddania placówki do użytku

19. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac budowlnanych, wraz z porównaniem z pierwotnym harmonogramem prac, przy inwestycji: budowa przedszkola przy ul. Głębockiej oraz przedstawienie terminu oddania placówki do użytku

20. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac budowlanych, wraz z porównaniem z pierwotnym harmonogramem prac, przy inwestycji: rozbudowa przedszkola przy ul. Hemara oraz przedstawienie terminu oddania placówki do użytku 

21. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac budowlanych, wraz z porównaniem z pierwotnym harmonogramem prac, przy inwestycji: budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka oraz przedstawienie terminu oddania placówki do użytku

22. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac budowlanych, wraz z porównaniem z pierwotnym harmonogramem prac, przy inwestycji: budowa żłobka przy ul. Odkrytej oraz przedstawienie terminu oddania placówki do użytku

23. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac budowlanych, wraz z porównaniem z pierwotnym harmonogramem prac, przy inwestycji: budowa żłobka przy ul. Truskawkowej oraz przedstawienie terminu oddania placówki do użytku

24. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac budowlanych, wraz z porównaniem z pierwotnym harmonogramem prac, przy inwestycji: budowa żłobka przy ul. Krzyżówki oraz przedstawienie terminu oddania oplacówki do użytku

25. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zaawansowania prac inwestycyjnych związanych z planowaną budową przychodni ze szpitalem jednodniowym na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

26. Wysłuchanie informacji Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na temat zasadności modernizacji ulicy tzw. "małej Modlińskiej" i jej kolizji z trasą tramwaju: Żerań - Tarchomin

27. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (dot. Skweru Teherańskiego) - druk nr 179

28. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie odwołania pana Zbigniewa Madziara z funkcji Przewodniczącego Komisji Statutowej i Porządku Publicznego - druk nr 180

29. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie usunięcia ze składu Komisji Planu i Budżetu pana Waldemara Roszaka oraz pani Ilony Łąckiej - druk nr 181

30. Wnioski

31. Interpelacje i zapytania radnych

32. Zakończenie obrad

Załączniki:
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
18617921
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg