logo.png
                 
pl
pl
 
grafika
Budżet partycypacyjny na rok 2020 - edycja aktualna

W 2018 roku zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych określająca wymogi, które powinien spełniać budżet partycypacyjny. Dlatego w styczniu 2019 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy powołała uchwałę, w której określiła podstawowe zasady budżetu partycypacyjnego obowiązujące w naszym mieście, a w niej pojawiły się nowości:

  • wprowadzenie budżetu ogólnomiejskiego obok dzielnicowego,
  • wysokość środków finansowych przeznaczonych na budżet partycypacyjny wyniesie 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  • jednolita definicja ogólnodostępności dla wszystkich dzielnic,
  • brak możliwości podziału kwoty budżetu partycypacyjnego pomiędzy poszczególne obszary lokalne, 
  • zmniejszenie liczby wymaganych podpisów na liście poparcia (20  mieszkańców danej dzielnicy w przypadku projektów dzielnicowych oraz 40 podpisów mieszkańców Warszawy w przypadku projektów ogólnomiejskich),
  • wprowadzenie dodatkowych kryteriów weryfikacji (czy koszty utrzymania projektu nie przewyższają kosztów realizacji, czy konsultacje społeczne jakiegoś terenu nie są sprzeczne z założeniami konsultacji społecznych przeprowadzaonych we wskazanym obszarze, czy nie zostały naruszone zasady współżycia społecznego), 
  • zmiana zasad głosowania (mieszkańcy wybiorą nie więcej niż 15 pomysłów na poziomie dzielnicowym oraz nie więcej niż 10 pomysłów na poziomie ogólnomiejskim niezależnie od szacunkowego kosztu realizacji projektów),
  • zmiana zasad kwalifikacji projektów do realizacji (co najmniej 50 uzyskanych w głosowaniu punktów na poziomie dzielnicowym oraz 100 na poziomie ogólnomiejskim, a w przypadku podziału dzielnicy na mniejsze obszary, w każdym z nich do realizacji przechodzi projekt, który uzyskał największą liczbę głosów oraz zagłosowało na niego co najmniej 50 mieszkańców - pozostałe projekty przechodzą do realizacji, gdy otrzymają największą liczbę głosów do wyczerpania ogólnej kwoty w danej dzielnicy).

Z treścią uchwały można zapoznać się TUTAJ.

Harmonogram i zasady szczegółowe zostaną określone w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy wydawanym corocznie i osobno dla każdej edycji. 

Edit: Niestety, Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła uchwałę Rady m.st. Warszawy dot. zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Warszawie. To oznacza konieczność przygotowania nowej uchwały, co opóźni rozpoczęcie całego procesu.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
13589345
logo_BP_baner_lewy.jpg
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg