herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
grafika
Weryfikacja projektów

Weryfikacja projektów zgłoszonych w 7. edycji budżetu obywatelskiego prowadzona jest kilkustopniowo.

Najpierw projekty sprawdzają koordynatorzy dzielnicowi pod względem formalnym, następnie urzędnicy merytoryczni oceniają pomysły pod kątem m.in. możliwości realizacji w jeden rok, kosztów i zgodności projektu z prawem, kompetencjami dzielnicy oraz z planami miejscowymi.

W kolejnym etapie projekty zweryfikowane negatywnie zostaną ponownie ocenione (jeśli ich autorzy zgłoszą odwołanie od oceny negatywnej projektu) i trafią do Dyrektora koordynatora ds. kultury i komunikacji społecznej.

Na każdym z etapów nasi urzędnicy kontaktują się z autorami projektów ustalając ich wspólną i ostateczną wersję.

Weryfikacja formalna i merytoryczna trwała do 24 czerwca. W ich wyniku pozytywnie zostały zweryfikowane 103 projekty, negatywnie 51 projektów, a 4 projekty autorzy zdecydowali wycofać.

Odwołania od negatywnej oceny projektu autorzy mogą składać od 24 do 30 czerwca br.

Ostateczne wyniki weryfikacji zostały ogłoszone 14 sierpnia 2020 roku.

W naszej dzielnicy autorzy projektów złożyli 15 odwołań od oceny negatywnej i 7 z nich zakończyło się wynikiem pozytywnym, tzn. zostało dopuszczonych do głosowania.

To oznacza, że OSTATECZNIE mamy do wyboru aż 110 projektów z listy dzielnicowej.

Przez cały ten czas (aż do 17 sierpnia 2020r.) autorzy projektów mają prawo do wycofania swojego projektu.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
20577700
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
gastro 142-42 (1).jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg