logo.png
                 
pl
pl
 
grafika
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy
Naczelnik Joanna Lubbe
ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa
pok.: 141A
nr tel: 22 614 18 58, 22 614 18 88, 22 675 80 12, 22 614 19 28
 
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Białołęka należy wykonywanie zadań z zakresu oświaty i wychowania w stosunku do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych przekazanych do Dzielnicy, a w szczególności:

 1. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem dostępności do przedszkoli, do szkół podstawowych, do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
 2. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne;
 3. przy pomocy wydziału prowadzone są sprawy Jednostek organizacyjnych: placówek oświaty i wychowania oraz Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, a w szczególności:
  • prowadzenie tych jednostek, za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wyposażania ich w majątek;
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym:
   • zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych oraz rocznych sprawozdań z ich działalności,
   • występowanie z wnioskami w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych tych jednostek;
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
15445830
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg