logo.png
                 
pl
pl
 
grafika
Polityka jakości

Polityka Jakości Urzędu m.st. Warszawy

Urząd m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której, Prezydent m.st. Warszawy wykonuje swoje zadania na podstawie i w granicach prawa.

Podstawowym celem jakościowym wykonywanych zadań jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Warszawy w drodze świadczenia wysokiej jakości usług powszechnie dostępnych.

Miarą poziomu osiągnięcia celu jest deklarowane zadowolenie mieszkańców Warszawy.

Aby osiągnąć podstawowy cel jakościowy, Prezydent m.st. Warszawy, przy pomocy Urzędu m.st. Warszawy, dba o trzy filary Polityki Jakości:

  • relacje z klientami - współdziałanie i wzajemne komunikowanie swoich potrzeb i oczekiwań wszystkich zainteresowanych realizowanymi zadaniami stron,
  • zasoby - zapewnienie właściwych zasobów służących realizacji zadań: ludzi, infrastruktury, mechanizmów funkcjonowania, wiedzy i środowiska pracy,
  • ciągłe doskonalenie - nieprzerwane monitorowanie, analizowanie oraz poprawianie stanu i efektywności posiadanych zasobów.

Prezydent m.st. Warszawy deklaruje swoje osobiste zaangażowanie w dążeniu do osiągnięcia podstawowego celu jakościowego oraz dbałości o realizowanie filarów Polityki Jakości, w ramach Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001:2001.

/-/
Prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Warszawa, dnia 21 grudnia 2006r

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
12912081
logo_BP_baner_lewy.jpg
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg