herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
grafika
Infrastruktura

Drogi publiczne

  1. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót
  2. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego
  3. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  4. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy
  5. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności (np. ogródki gastronomiczne, targowiska, autokomisy, składowanie materiałów)
  6. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
  7. Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiazanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Imprezy organizowane w pasie drogowym dróg publicznych

  1. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny

Organizacja ruchu

  1. Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu i zatwierdzenie organizacji ruchu

Przejazdy pojazdów nienormatywnych

  1. Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego, którego dopuszczalna szerokość lub długość zostały przekroczone.

Szczgółowe informacje na stronie:

https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/transport-publiczny-drogownictwo/drogownictwo

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
22969374
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg