logo.png
                 
pl
pl
 
Załatw sprawę w Urzędzie
grafika
Drzewa na Białołęce

Nowe inwestycje często wymagają wycinania drzew i krzewów. Rośliny są też usuwane gdy zamierają, albo stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Niektóre przypadki usuwania roślin wzbudzają niepokój mieszkańców, dlatego w trosce o przejrzystość procesu wycinki drzew w naszej dzielnicy stworzyliśmy tę zakładkę. Będziemy tu publikować także informacje o nowych nasadzeniach drzew na terenie Białołęki.

Poniżej znajdą Państwo wnioski na wycinkę drzew, które wpłynęły do Urzędu Dzielnicy Białołęka od stycznia 2017 roku.

Zamieszczane będą tu również wnioski o wycinkę, które składa Urząd Dzielnicy Białołęka realizując inwestycje na terenie dzielnicy m.in. placówki oświatowe, kulturalne, komunalne, sportowe, drogi (z wyjątkiem inwestycji realizowanych na podstawie decyzji ZRID) itd.

Znajdą się tu również już wydane przez tutejszy urząd decyzje na wycinkę drzew, w tym także informacje dotyczące nasadzeń zastępczych, o ile wnioskodawca będzie dokonywać takich nasadzeń.

Zgodnie z przepisami część decyzji na wycinkę drzew na terenie m.in. naszej dzielnicy wydaje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Także te decyzje znajdą tu Państwo po tym, jak wpłyną do Urzędu Dzielnicy Białołęka.

Schemat wydawania decyzji na wycinkę:

  • jeżeli właścicielem działki jest m.st. Warszawa > wniosek trafia do urzędu marszałkowskiego, który wydaje decyzję. Wyjątkiem są nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym innych podmiotów. Wówczas decyzję wydaje dzielnica.
  • jeżeli właścicielem działki jest Skarb Państwa, a władającym jest m.st. Warszawa > decyzję wydaje dzielnica.

Miasto st. Warszawa jest w trakcie opracowywania specjalnej aplikacji, która ma zapewnić dostęp do informacji o środowisku w zakresie usuwania drzew i krzewów – m.in. liczbę i gatunki drzew, oraz lokalizację  roślin objętych wnioskiem/decyzją na terenie całego miasta. W aplikacji będzie również mapa, która umożliwi wyszukanie drzew objętych wnioskami/decyzjami. Narzędzie to w założeniu ma zastąpić „Ekoportal” w granicach m.st. Warszawy, w odniesieniu do postępowań administracyjnych związanych z usuwaniem drzew i krzewów. Uruchomienie aplikacji jest planowane na drugą połowę 2017 roku. Po uruchomieniu tej aplikacji w miejscu właśnie stworzonej zakładki znajdzie link do nowego narzędzia.

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy Ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach:

Wniosek o usunięcie drzew i krzewów

Wnioski:

Lp. Wnioskodawca
1  Cezex Sp. z o.o. 
2  Smurfit Kappa
3  WARDOM
4  Zarząd Oczyszczania Miasta
5  Osiedle Dąbrówka Wiślana et. II
6  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
7  Osoba(y) prywatna(e)
8  Osoba(y) prywatna(e)
9  Osoba(y) prywatna(e)
10  Osoba(y) prywatna(e)
11  Osoba(y) prywatna(e)
12  Osoba(y) prywatna(e)
13  Osoba(y) prywatna(e)
14  MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
15  MURAPOL S.A.
16  HB INWESTOR Sp. z o.o. Sp. k.
17  MPO w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
18  Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
19  Osoba(y) prywatna(e)
20  Osoba(y) prywatna(e)
21  Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie
22  Osoba(y) prywatna(e)
23  Polski Związek Działkowców, ROD "Las"
24  Korporacja RADEX S.A.
25  HERT INWEST Sp. z o.o.
26  Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej Serafitki
27  Instytut Przemysłu Organicznego
28  Marvipol Development Sp. z o.o.
29  Ulena Sp. z o.o.
30  Electrum
31  ATAL S.A.
32  Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Jakuba Apostoła w Tarchominie
33  Napollo 5 Sp. z o.o.
34  Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
35  ROD "Pelcowizna"
36  APLISENS S.A.
37  Zarząd Mienia Skarbu Państwa
38  Wspólnota Mieszkaniowa Brzeziny
39  Zarząd Oczyszczania Miasta
40  Hotel Narvil Sp. z o.o.
41  Veolia Energia Warszawa S.A.
42  GO Sp. z o.o.
43  RSM "Praga" + załącznik
44  Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek
45  RSM Praga
46  RSM Praga
47  ATAL
48  Jezierski Business Park sp. j.
49  Urząd m.st. Warszawy
50  Wspólnota Mieszkaniowa Brzeziny IV
51  Zarząd Oczyszczania Miasta
52  Zarząd Oczyszczania Miasta
53  Korporacja "RADEX" S.A.

Decyzje:

Lp      Numer decyzji       
1 Decyzja nr 29/2017
2 Decyzja nr 36/2017
3 Decyzja nr 42/2017
4 Decyzja nr 43/2017
5 Decyzja nr 45/2017
6 Decyzja nr 47/2017
7 Decyzja nr 48/2017
8 Decyzja nr 50/2017
9 Decyzja nr 51/2017
10 Decyzja nr 52/2017
11 Decyzja nr 53/2017
12 Decyzja nr 54/2017
13 Decyzja nr 56/2017
14 Decyzja nr 65/2017
15 Decyzja nr 66/2017
16 Decyzja nr 67/2017
17 Decyzja nr 68/2017
18 Decyzja nr 69/2017
19 Decyzja nr 70/2017
20 Decyzja nr 71/2017
21 Decyzja nr 76/2017
22 Decyzja nr 77/2017
23 Decyzja nr 78/2017

Pomniki przyrody położone na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

1. Uchwała XXXIX/1021/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 Stycznia 2017 r.

2. Uzasadnienie do uchwały

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 676 76 70
Faks: 22 676 60 90
Stronę odwiedziło osób:
8110199
logo_BP_baner_lewy.jpg
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg