herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
ODWOŁANE! - Rodzinne Białołęckie Budowanie z klocków Lego
grafika
Termin:
Od 24-10-2020, 16:00
Do: 24-10-2020, 20:00
Kategoria:

Z powodu wprowadzenia nowych zasad bezpieczeństwa i obostrzeń związanych ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w kraju, zostaje odwołane wydarzenie kulturalne „Rodzinne Białołęckie Budowanie z klocków Lego” Fundacji Akademia Iwony Kalaman, które miało się odbyć w dniach 24-25 października br. w Białołęckim Ośrodku Sportu przy ul. Strumykowej 21.

Wydarzenie zostanie zorganizowane w terminie późniejszym.

Rodzinne budowanie z klocków lego, 24 i 25 października w Białołęckim Ośrodku Sportu przy ul. Strumykowej 21. Prosimy o zmianę obuwia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIU KULTURALNYM 
„RODZINNE BIAŁOŁĘCKIE BUDOWANIE Z KLOCKÓW LEGO”


Regulamin zawiera szczególne warunki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu COVID-19 dla uczestników wydarzenia kulturalnego organizowanego przez Fundację Akademia Iwony Kalaman.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS- COVID – 19 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Niniejszy regulamin obowiązuje od 24 października do 25 października 2020r.

WEWNĘTRZNE ZASADY ORGANIZATORA WYDARZENIA

 1. Wydarzenie kulturalne organizowane w dniach 24.10 2020 w godzinach 16.00-20.00 oraz 25.10.2020 w godzinach 13.00-17.00 w hali Białołęckiego Ośrodka Sportu (BOS) przy ul. Strumykowej 21 w Warszawie pn. „ Rodzinne białołęckie budowanie z klocków Lego” zostanie przeprowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami związanymi ze stanem epidemii (COVID-19) oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. W wydarzeniu mogą wziąć udział dzieci od 5 do 13 roku życia, pod opieką osób dorosłych. Opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dzieci.
 3. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących zasad porządkowych, w szczególności tych powiązanych z logistyką oraz bezpieczeństwem na teranie wydarzenia, a także stosowania się do wytycznych organizatorów.
 4. Organizator jest uprawniony do odmowy uczestnictwa w wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu.
 5. Do udziału w wydarzeniu są uprawnione wyłącznie osoby, które według ich wiedzy nie są osobami zakażonymi wirusem SARS-COVID-19, nie przebywają na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym. Celem weryfikacji stanu zdrowia uczestnikom wydarzenia zostanie zmierzona temperatura.
 6. W wydarzeniu nie może wziąć udziału osoba/uczestnik, która/y ma objawy chorobowe, takie jak gorączka, kaszel, duszności. Dotyczy to zarówno organizatorów, jak też pozostałych osób biorących udział w wydarzeniu.
 7. W przypadku stwierdzenia oznak chorobowych, uczestnik zostanie poinformowany o konieczności zgłoszenia się do Stacji Stanitarno – Epidemiologicznej.
 8. Przed wejściem na teren wydarzenia uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego „ oświadczenia”, celem weryfikacji stanu zdrowia uczestnika, że nie jest zakażony wirusem SARS-COVID-19 nie przebywa na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym.Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 5 i 6 lub odmawia złożenia oświadczenia, jest zobowiązana do powstrzymania się do udziału w wydarzeniu lub nie zostanie dopuszczona do udziału w wydarzeniu.
 9. W oświadczeniu uczestnik wydarzenia podaje swoje dane kontaktowe. Podanie danych ma umożliwić skontaktowanie się w przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-COVID-19 w związku z udziałem w wydarzeniu.
 10. Oświadczenie będzie przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie od dnia wydarzenia wyłącznie w celu ewentualnego przekazania informacji o zagrożeniu zakażeniem.
 11. Na terenie wydarzenia należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta, zarówno na terenie hali sportowej, jak i w miejscach wspólnych dla wszystkich korzystających z obiektu BOS, tj. na korytarzach, ciągach pieszych, recepcji. Instrukcja poprawnego użytkowania maseczki będzie umieszczona na tablicy informacyjnej przed wejściem.
 12. Każdy uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.
 13. Na terenie wydarzenia należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych organizatora; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 metry w kolejce do wejścia lub wyjścia. Zapis nie dotyczy osób spokrewnionych i osób wspólnie zamieszkujących.
 14. Uczestnicy są zobowiązani do zajęcia wskazanego miejsca przez organizatora/ animatora do zabawy klockami.
 15. Zakazuje się dokonywania samodzielnej zmiany wyznaczonych wcześniej miejsc, jeśli będą pytania do animatora, to animator podchodzi do uczestnika.
 16. Stanowiska z klockami, z których będą korzystać uczestnicy zostaną umieszczone tak, aby był zachowany dystans społeczny 4 m.
 17. Klocki pomiędzy stanowiskami nie mogą być przenoszone i wymieniane.
 18. Dodatkowo przy każdym stanowisku będzie ustawiony płyn do dezynfekcji rąk przygotowany przez organizatora.
 19. Po zakończonej zabawie klockami miejsce każdego uczestnika będzie dezynfekowane.
 20. Organizator zapewnia wietrzenie podczas wydarzenia hali BOS, zostanie zapewniona cyrkulacja powietrza – postępowanie zgodne z Wytycznymi NIZP-PZH.
 21. Maksymalna jednorazowa liczba osób / rotacyjnie uczestniczących w wydarzeniu do 35 osób.

POLITYKA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW WYDARZENIA

 1. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i akceptacją jego zapisów.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas wydarzenia.
 3. Na organizację wydarzenia wpływ ma aktualny monitoring sytuacji związanej z wyodrębnieniem strefy czerwonej jako obszaru z dodatkowymi obostrzeniami i zastosowanie się do wytycznych GIS.

 

Lokalizacja : Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Strumykowa 21
Lokalizacja
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
19452931
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
gastro 142-42 (1).jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg