herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 

 
 
Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 111
2 3 4 5 6
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Termin składania ofert malejaco
Dostawy
UD-II-WZP-271.06.2020.ZDY.MRO/PNzAU-d
Dostawa wyposażenia elektronicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej 35”, realizowanego przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. 08-04-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.15.2020.MLU.AMO/PN-b
Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych - na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie Profilowanie i naprawa nawierzchni wraz z utrzymaniem odwodnienia i sadzeniem drzew 06-04-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.14.2020.MLU.MRO/PN-b
Wykonanie remontu dachu budynku szkoły podstawowej nr 342 przy ul. Topolowej 15 w Warszawie 25-03-2020
Usługi
UD-II-WZP-271.9.2020.MRO.MLU/K
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. ŚWIDERSKIEJ 93 W WARSZAWIE. UWAGA Zamawiający udostępnił Regulamin w wersji .pdf UWAGA Zamawiający zmienił termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz treść ogłoszenia o konkursie. UWAGA Zamawiający zmienił załącznik nr 1 - wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie UWAGA Zgodnie ze zmianą ogłoszenia o Konkursie, zmianie ulega warunek udziału w Konkursie UWAGA Zmiana terminów składania prac konkursowych oraz zadawania pytań do konkursu. 23-03-2020
Usługi
UD-II-WZP-271.07.2020.MRO/AMO/WR-u
Wykonanie, zgodnie z zaleceniami konkursowymi, kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przetargowej na zagospodarowanie Parku przy ul. Ch. Botewa w Warszawie, wraz z jego otoczeniem oraz sprawowanie nadzoru autorskiego 09-03-2020
Usługi
UD-II-WZP-271.5.2020.ZDY/SPzAu-u
Ochrona osób i mienia oraz obsługa monitoringu (w tym wymiana zużytych części monitoringu na nowe dostarczone przez Zamawiającego) oraz usługa zamykania i otwierania obiektów położonych na obszarze Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 07-02-2020
Usługi
UD-II-WZP-271.4.2020.MKA/SP-u z Au
Ochrona osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Białołęka 06-02-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.01.2020.MLU.MRO/PN-b
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 367 w Warszawie przy ul. Przytulnej 3 22-01-2020
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.94.2019.MLU/PN-b
Zaprojektowanie i budowę obiektu: tężni solankowej w Parku Picassa 17-12-2019
Roboty budowlane
UD-II.WZP.271.101.2019.ZDY/WR-u
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz wdrażanie zatwierdzonych organizacji ruchu ulic na terenie Dzielnicy Białołęka w Warszawie – zmówienie uzupełniające. 09-12-2019
2 3 4 5 6
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
18618534
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg