herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 

 
 
Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 147
1 2 3 4 5
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Termin składania ofert malejaco
Dostawy
UD-II-WZP-271.5.2021.MLU.MRO/ TP1dzAu
Dostawa wyposażenia elektronicznego do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części realizowana przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02. Edukacja ogólna w ramach ZIT 21-04-2021
Usługi
UD-II-WZP-271.04.2021.MKA/Sp -u z Au
„Świadczenie usług ochrony osób i mienia, obsługi monitoringu (w tym wymiany zużytych części monitoringu na nowe dostarczone przez Zamawiającego) oraz usługi zamykania i otwierania obiektów położonych na obszarze Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 16-04-2021
Usługi
UD-II-WZP-271.07.2021.MKA/Sp -u
Kompleksowa organizacja imprezy pn. ,,Białołęcki Bieg Mam – 2021” w formule biegu wirtualnego 16-04-2021
Usługi
UD-II-WZP-271.06.2021.MKA/TP1
„Sprzątanie wnętrz budynków Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz sprzątanie i odśnieżanie terenów zewnętrznych wokół budynku przy ul. Modlińskiej 197”.” 09-04-2021
Usługi
UD-II-WZP-271.03.2021.MKA/Sp -u z Au
„Ochrona osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m. st. Warszawy w Dzielnicy Białołęka” 17-03-2021
Dostawy
BIA/B/X/2/2/3/WIN/07/2021
Sukcesywne dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 23-02-2021
Dostawy
BIA/WAG/B/X/2/2/2/2512-7/2021
Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Białołęka w okresie 01.03.2021 r. - 28.02.2022 r. 18-02-2021
Dostawy
UD-II-WZP-271.76.2020.MLU.MRO/PN-d
Dostawa pomocy do matematyki przeznaczonych dla Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części 08-02-2021
Dostawy
UD-II-WZP-271.73.2020.MLU.MRO/PN-d
Dostawa teleskopów i mikroskopów do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części UWAGA zmiana treści SIWZ w zakresie załączników UWAGA zmiana terminu składania ofert UWAGA zmiana treści SIWZ w zakresie załączników 04-02-2021
Usługi
UD-II-WZP.271.02.2021.MKA/WR-u
Zimowe i pozimowe oczyszczanie ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Białołęka oraz zbieranie pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników - zamówienie powtórzeniowe 04-02-2021
1 2 3 4 5
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
21175053
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
gastro 142-42 (1).jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg