logo.png
                 
pl
pl
 
Tytuł/przedmiot zamówienia Dostawa wyposażenia elektronicznego dla placówki oświatowej – szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie w ramach inwestycji pt. Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej
Oznaczenie sprawy / Numer postępowania UD-II-WZP-271.87.2018.MLU.MKA/PN-d Au
Rodzaj postępowania Dostawy
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert upłynął: 2018-12-06 o godz. 10:00
Termin otwarcia ofert 2018-12-06 10:30
Wartośc postępowania Postępowanie o wartości powyżej 221 000 euro
Data ogłoszenia zamówienia 2018-10-12
Dodatkowe Informacje

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Załączniki:
Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ; (wymagane złożenie wraz z ofertą) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD) - plik xml do wczytania na stronie http://ec.europa.eu/growth/espd
1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ (wymagane złożenie wraz z ofertą), 3. Formularz cenowy– załącznik nr 3 do SIWZ (wymagane złożenie wraz z ofertą), 4. Zobowiązanie do oddania zasobów – załącznik nr 4 do SIWZ (wymagane złożenie wraz z ofertą) 5. Wykaz dostaw – załącznik nr 5 do SIWZ (dokument składany na wezwanie Zamawiającego), 6. Grupa kapitałowa– załącznik nr 6 do SIWZ (dokument Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert – (dokument nie jest wymagany na etapie składania ofert) 7. Wzór umowy – załącznik nr 7 do SIWZ, 8. Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie RODO – (wymagane wraz z ofertą - dot. wykonawca, podmiot trzeci, podwykonawcy). 9. Załącznik nr 9 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
13568724
logo_BP_baner_lewy.jpg
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg