logo.png
                 
pl
pl
 
Tytuł/przedmiot zamówienia Ochronę osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m. st. Warszawy w Dzielnicy Białołęka
Oznaczenie sprawy / Numer postępowania UD-II-WZP-271.88.2018.MRO/SPzAU-u
Rodzaj postępowania Usługi
Tryb zamówienia Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Termin składania ofert upłynął: 2018-11-13 o godz. 10:00
Termin otwarcia ofert 2018-11-13 10:30
Termin wyboru najkorzystniejszej oferty 2018-11-27
Wartośc postępowania Postępowanie o wartości poniżej 750 000 euro
Data ogłoszenia zamówienia 2018-11-06
Załączniki:
1) załącznik nr 1 do OIWZ - Formularz oferty (wymagane złożenie wraz z ofertą), 2) załącznik nr 1A do OIWZ – Formularz cenowy (wymagane złożenie wraz z ofertą), 3) załącznik nr 2 do OIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (wymagane złożenie wraz z ofertą) 4) załącznik nr 3 do OIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (jeżeli dotyczy, wymagane złożenie wraz z ofertą) 5) załącznik nr 4 do OIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (jeżeli dotyczy, wymagane złożenie wraz z ofertą) 6) załącznik nr 5 do OIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia warunków (wymagane złożenie wraz z ofertą) 7) załącznik nr 6 do OIWZ - Formularz - przykładowy wzór zobowiązania podmiotów (jeżeli dotyczy, wymagane złożenie wraz z ofertą) 8) załącznik nr 7 do OIWZ - Formularz – informacja dot. podwykonawców (jeżeli dotyczy, wymagane złożenie wraz z ofertą) 9) załącznik nr 8 do OIWZ - Wykaz usług (na wezwanie Zamawiającego), 10) załącznik nr 9 do OIWZ - Wykaz osób (na wezwanie Zamawiającego), 11) załącznik nr 9A do OIWZ - Oświadczenie (na wezwanie Zamawiającego), 12) załącznik nr 10 do OIWZ - Wzór umowy z załącznikami, 13) załącznik nr 11 do OIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej (składane przez Wykonawcę BEZ WEZWANIA w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert). 14) Załącznik nr 12 do OIWZ - RODO
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
13258162
logo_BP_baner_lewy.jpg
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg