herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
Żerań zyska połączenie z ul. Płochocińską
Opublikowano: 04.07.2019
grafika

Dzielnica Białołęka podpisała umowę z inwestorem osiedla, który zbuduje trzy fragmenty ulic i rozbuduje kluczowe skrzyżowanie wraz z sygnalizacją świetlną. Wartość inwestycji to 9 mln zł.   

Dnia 18 czerwca 2019 r. miedzy m.st. Warszawa-Dzielnicą Białołęka, a Marvipol Development Riviera Park Sp. z o.o. w oparciu o art. 16 ustawy o drogach publicznych zawarta została umowa dot. ustalenia szczegółowych warunków budowy ul. 2KDD, 4KDD i 6 KDD oraz rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 1 KDG (ul. Płochocińska), w związku z budową zespołu budynków mieszkalnych z częścią usługową.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy.

Zakresem pierwszego etapu jest budowa przez firmę Marvipol fragmentu ul. 2 KDD w obrębie skrzyżowania z ul. 4 KDD, ul. 4 KDD oraz brakującego odcinka ul. 6 KDD do połączenia z istniejącą ul. Krzyżówki wraz ze zjazdami, odwodnieniem, chodnikami, oświetleniem oraz inną niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Etap ten realizowany będzie na podstawie uzyskanego przez firmę Marvipol pozwolenia na budowę, a zakończenie budowy planowane jest na 15 kwietnia 2020 r.

Etap drugi inwestycji obejmuje budowę pozostałego fragmentu ul. 2 KDD wraz z włączeniem w ul. Płochocińską i rozbudowę skrzyżowania ul. 2 KDD z ul. Płochocińską po stronie południowej wraz z sygnalizacją świetlną. Decyzją administracyjną zatwierdzająca budowę tego etapu będzie uzyskana przez Dzielnicę Decyzja ZRID (pozwolenie na budowę w trybie specustawy drogowej) na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Spółkę Marvipol, a zakończenie budowy planowane jest do 10 grudnia 2020 r. Pozostała cześć przebudowy skrzyżowania ul. Płochocińskiej będzie realizowana przez Spółkę Marvipol na podstawie umowy zawartej z Zarządem Dróg Miejskich.

Przebieg i symbolika wymienionych dróg ujęte zostały w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Morelowa – Kowalczyka. Obrazuje je mapa poniżej.

Przewidywane koszty robót budowlanych, które poniesie inwestor prywatny, szacuje się na kwotę 6.000.000 zł.

Ponadto inwestor prywatny przeniesie za ceną symboliczną własność swoich nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, będących w jego użytkowaniu wieczystym i przeznaczonych pod układ drogowy oraz rozwiąże prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej pod poszerzenie ul. Płochocińskiej. Szacowana wartość powyższych świadczeń w zakresie nieruchomości wynosi ok. 3.000.000 zł.

Łączna wartość świadczeń inwestora w ramach umowy została wstępnie oszacowana na kwotę ok 9.000 000 zł.

mapa z zaznaczonymi istniejącymi drogami, budynkami i planowanym do zbudowania układem ulic

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...

Wjazd na parking urzędu po pobraniu biletu. Opłata: 3 h bezpłatnie, później 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Więcej w regulaminie.

Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
21722222
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
gastro 142-42 (1).jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg