herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
— wybierz sesję —
II cz. LIX sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - TRWA PRZERWA W OBRADACH
Kadencja: Kadencja IV, Rok: 2018, Miesiąc: Sierpień, Data sesji: 2018-08-28

Porządek obrad

II cz. LIX sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

w dniu 28.08.2018 r. godz. 17.30


13. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 311

14. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 326


15. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie powołania do składu Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - druk nr 312

16. Projekt stanowiska Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie przebudowy ulicy Inowłodzkiej na odcinku od Marywilskiej do Annopol wraz z wykonaniem dodatkowej infrastruktury - autopoprawka do druku nr 265

17. Projekt stanowiska Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie dokończenia budowy ulicy Daniszewskiej - autopoprawka do druku nr 266

18. Projekt stanowiska Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wniosku do Prezydenta m.st. Warszawy o nadaniu priorytetu modernizacji obwałowania rzeki Długiej - druk nr 330

19. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wniosku do Prezydenta m.st. Warszawy o podjęcie czynności zmierzających do zawarcia trójstronnego porozumienia dotyczącego utworzenia na terenie Białołęki Wschodniej komisariatu Policji - druk nr 331A

20. Projekt stanowiska Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie poparcia stara n mieszkańców wyrażonych w petycji dotyczącej przekazania działki przy ul. Kartograficznej na cele publiczne - druk nr 335

21. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w sprawie wniosku do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy oraz utworzenia planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Płudy - druk nr 337

22. Projekt stanowiska Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wzywające do nagrywania posiedzeń komisji Rady Dzielnicy Białołęka w formie audio i sporządzania protokołów na podstawie stenogramów - druk nr 340

23. Interpelacje i zapytania radnych

24. Wolne wnioski i sprawy różne 

25. Zakończenie obrad.

Załączniki:
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
22918568
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg