herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
grafika
Weryfikacja projektów

Weryfikacja projektów zgłoszonych w 8. edycji budżetu obywatelskiego prowadzona jest kilkustopniowo.

Najpierw projekty sprawdzają koordynatorzy dzielnicowi pod względem formalnym, następnie urzędnicy merytoryczni oceniają pomysły pod kątem m.in. możliwości realizacji w jeden rok, kosztów i zgodności projektu z prawem, kompetencjami dzielnicy oraz z planami miejscowymi.

W kolejnym etapie projekty zweryfikowane negatywnie zostaną ponownie ocenione (jeśli ich autorzy zgłoszą odwołanie od oceny negatywnej projektu) i trafią do Dyrektora koordynatora ds. kultury i komunikacji społecznej.

Na każdym z etapów nasi urzędnicy kontaktują się z autorami projektów ustalając ich wspólną i ostateczną wersję.

Weryfikacja formalna i merytoryczna trwa do 4 maja.

Po opublikowaniu wyników weryfikacji rozpoczyna się etap weryfikacji ponownej. Dotyczy ona projektów zweryfikowanych negatywnie i tylko tych, do których autorzy projektów zgłosili odwołania od negatywnej weryfikacji. Odwołania autorzy mogą składać od 4 do 11 maja br.

Ostateczne wyniki weryfikacji zostaną ogłoszone 31 maja 2021 roku.

Przez cały ten czas (aż do 1 czerwca 2021 r.) autorzy projektów mają prawo do wycofania swojego projektu.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
21722556
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
gastro 142-42 (1).jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg