herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
grafika
Konta bankowe

* * *

Każdy płatnik opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma nadany indywidualny numer rachunku bankowego. 

* * *

Bank Handlowy w Warszawie S.A

92 1030 1508 0000 0005 5002 1005 wpłaty z tytułu:

 • opłat za najem i dzierżawę nieruchomości
 • opłata za wieczyste użytkowanie gruntu
 • opłat za nabycie nieruchomości (gruntu)
 • opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
 • zajęcia pasa drogowego
 • opłaty za specyfikację przetargową

26 1030 1508 0000 0005 5000 1144 (Centrum Obsługi Podatnika) wpłaty z tytułu: 

 • podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych

93 1030 1508 0000 0005 5000 3236 wpłaty z tytułu:

 • rozliczenia kosztów związanych z ochroną środowiska
 • opłat przedsiębiorstw za usunięcie drzew
 • kary za wycięcie drzew bez decyzji

02 1030 1508 0000 0005 5000 3031 wpłaty z tytułu:

 • kaucja gwarancyjna
 • wadia

05 1030 1508 0000 0005 5000 3074 wpłaty z tytułu:

 • opłaty komunikacyjne tj. za prawo jazdy, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, znaki legalizacyjne, pozwolenie czasowe, nalepki kontrolne

46 1030 1508 0000 0005 5000 3112 wpłaty z tytułu:

 • opłaty za udostępnienie danych osobowych

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 (Centrum Obsługi Podatnika) wpłaty z tytułu:

 • opłaty skarbowe (m.in. zaświadczenia; odpisy z aktu urodzenia /małżeństwa/zgonu; pełnomocnictwa)

36 1030 1508 0000 0005 5105 4675 wpłaty z tytułu:

 • udostępnianie i sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego,
 • opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

95 1030 1508 0000 0005 5002 1048 wpłaty z tytułu:

 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

19 1030 1508 0000 0005 5000 3016 wpłaty z tytułu:

 • opłaty za formularz wielojęzyczny

* * *

Informacja dla Urzędów Gmin dotycząca wpłat z tytułu 20% świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych gminom: wpłaty należy dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy Miasta Stołecznego Warszawy nr 18 1030 1508 0000 0005 5000 3228.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
22919272
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg