herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
Tytuł/przedmiot zamówienia Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej i architektonicznej zagospodarowania Parku przy ul. Ch. Botewa wraz z otoczeniem w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH!! UWAGA ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 9 DO OPK!! 21.10.2019 r. : UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH na dzień 25.10.2019 r.!! UWAGA ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 9 DO OPK!!
Oznaczenie sprawy / Numer postępowania UD-II-WZP-271.66.2019.MRO.AMO/K
Rodzaj postępowania Usługi
Tryb zamówienia Konkurs
Termin składania ofert upłynął: 2019-08-14 o godz. 12:00
Termin otwarcia ofert 2019-08-14 12:00
Termin wyboru najkorzystniejszej oferty 2019-12-17
Wartośc postępowania Konkurs o wartości do 214 000 euro
Data ogłoszenia zamówienia 2019-07-26
Dodatkowe Informacje

KONKURS prowadzony na podsatwie art 110 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.);

Wartość Konkursu jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)

Załączniki:
1.1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. 1.2. Załącznik nr 2 – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika Konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie. 1.3. Załącznik nr 3 - Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie. 1.4. Załącznik nr 4 - wzór pokwitowania złożenia pracy konkursowej. 1.5. Załącznik nr 5 - wzór karty identyfikacyjnej dla pracy konkursowej. 1.6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie zawierające informację o planowanych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej oraz kosztach wykonania przedmiotu zamówienia. 1.7. Załącznik nr 7 – wzór umowy na wykonanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej stanowiącej przedmiot zamówienia udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 1.8. Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu konkursu. 1.9. Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotu/ów którymi Uczestnik konkursu dysponuje 1.10. Załącznik nr 10 – Mapa zasadnicza, którą otrzymają uczestnicy zakwalifikowani do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – plik .acad
1. Odpowiedź na pytania cz. I 2. Załącznik nr 10 - mapa
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
21660773
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
gastro 142-42 (1).jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg