herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
Tytuł/przedmiot zamówienia KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. ŚWIDERSKIEJ 93 W WARSZAWIE. UWAGA Zamawiający udostępnił Regulamin w wersji .pdf UWAGA Zamawiający zmienił termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz treść ogłoszenia o konkursie. UWAGA Zamawiający zmienił załącznik nr 1 - wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie UWAGA Zgodnie ze zmianą ogłoszenia o Konkursie, zmianie ulega warunek udziału w Konkursie UWAGA Zmiana terminów składania prac konkursowych oraz zadawania pytań do konkursu.
Oznaczenie sprawy / Numer postępowania UD-II-WZP-271.9.2020.MRO.MLU/K
Rodzaj postępowania Usługi
Tryb zamówienia Konkurs
Termin składania ofert upłynął: 2020-03-23 o godz. 16:00
Termin otwarcia ofert 2020-03-23 16:01
Termin wyboru najkorzystniejszej oferty 2020-10-12
Wartośc postępowania Konkurs o wartości powyżej 214 000 euro
Data ogłoszenia zamówienia 2020-02-24
Dodatkowe Informacje

Uwaga zmiana terminu składania wniosków

Załączniki:
Załącznik A – poglądowa mapa zasadnicza (PDF). Załącznik B – opinia geotechniczna. Załącznik C –Decyzja nr 13/CP/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 18.03.2019 r.
Załącznik Nr 1 – Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Załącznik Nr 1A – Wzór oświadczenia o zmianie składu zespołu projektowego. Załącznik Nr 2 – Wzór Pełnomocnictwa. Załącznik Nr 3 – Wzór JEDZ (ESPD) w formacie XML. Załącznik Nr 4 – Karta Identyfikacyjna. Załącznik Nr 5 – Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej. Załącznik Nr 6 – Oświadczenie Uczestnika konkursu. Załącznik Nr 7 – Istotne Postanowienia Umowy.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
22270744
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg