herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
Tytuł/przedmiot zamówienia Dostawa wyposażenia elektronicznego do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części realizowana przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02. Edukacja ogólna w ramach ZIT
Oznaczenie sprawy / Numer postępowania UD-II-WZP-271.5.2021.MLU.MRO/ TP1dzAu
Rodzaj postępowania Dostawy
Tryb zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Termin składania ofert upłynął: 2021-04-21 o godz. 11:00
Termin otwarcia ofert 2021-04-21 11:30
Wartośc postępowania Postępowanie o wartości poniżej 214 000 euro
Data ogłoszenia zamówienia 2021-03-30
Dodatkowe Informacje

 W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy MarketPlanet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/

Dokumenty zamówienia dostępne:

 

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/25396/details

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie Polski otwarcie ofert odbędzie się online za pośrednictwem platformy Webex.

Aby wziąć udział w spotkaniu na Webex należy założyć bezpłatne konto na stronie https://cart.webex.com/sign-up-webex

W celu połączenia z transmisją z otwarcia ofert należy kliknąć na odnośnik:

https://meetingsemea8.webex.com/meet/bialoleka.zp.

Jeśli nie chcemy instalować aplikacji na komputerze w oknie przeglądarki należy kliknąć na „Join from your browser” na dole okna, a następnie Join meeting.

 

 UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Udostępniono SWZ oznakowany zgodnie z umową o dofinansowanie

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
21584043
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
gastro 142-42 (1).jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg